Over Uitgeverij Anabasis

Anabasis (Oudgrieks: Ἀνάβασις) betekent letterlijk omhooggaan. Het komt van ana  (omhoog) en bainein (gaan). Het is een tocht of expeditie van een kustlijn naar het binnenland van een gebied. Dit wordt gesymboliseerd in het logo van Uitgeverij Anabasis, waarin de golf de zee representeert en de bergen het binnenland. Ook de letterlijke betekenis van omhooggaan vindt men terug in het logo, omhoog van de kustlijn naar de bergen.

Anabasis is ook het verslag dat Xenophon schreef rond 370 v.Chr. over de expeditie door Perzië in 401-399 v. Chr van tienduizend huursoldaten, waar Xenophon onderdeel van uitmaakte. Volgens de Franse filosoof Alain Badiou wordt met Anabasis hun dooltocht naar ‘huis’ aangeduid, een terugkeer dus. Uit het Griekse woord αναβανειϑ blijkt een onbeslisbaarheid, omdat dit woord volgens Badiou zowel ‘scheep gaan’ als ‘aan land gaan’ betekent. Beide richtingen zijn terug te vinden in het logo. Volgens Mieke Bal beschrijft dit begrip de situatie goed van een migrant. Maar het bredere begrip terugkeer kan op verschillende manieren worden uitgelegd.

Voor mij is Uitgeverij Anabasis een nieuwe stap, een stap vooruit, maar in zekere zin impliceert deze nieuwe ontwikkeling ook een terugkeer. En tegelijkertijd is deze weg, net als Badiou beschrijft, een dooltocht, een weg waarvan ik niet weet waar hij zal eindigen.

Uitgeverij Anabasis is een kleine uitgeverij, die zich in eerste instantie richt op literatuur en boeken over wiskunde. 

We zijn te volgen op twitter: @UAnabasis